Małopolskie Hospicjum dla Dzieci
KRS 0000249071
Przekaż 1% podatku

Zakres działalności

 • Zabezpieczenie społeczne
  • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
  • Działalność charytatywna
  • Ochrona i promocja zdrowia
  • Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Integracja i aktywizacja społeczna
  • Promocja i organizacja wolontariatu
 • Prawa i wolności człowieka, obywatela
  • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
 • Bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa
  • Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą

Osoby zarządzające

 • Anna Nawrocka
  Prezes Zarządu
 • Wojciech Glac
  Członek Zarządu

Rodzaj organizacji

 • organizacja pozarządowa
 • organizacja pożytku publicznego
 • organizacja pożytku publicznego uprawniona do otrzymywania 1% podatku za 2010 rok
 • organizacja/instytucja działająca na polu pomocy społecznej
 • organizacja/instytucja działająca na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych

Ulica

Odmętowa 4

Miejscowość

Kraków

Województwo

małopolskie

Gmina

KRAKÓW

Powiat

M. kraków

Rok rejestracji

2006

Rok uzyskania OPP

2010

KRS

0000249071

REGON

120197627

NIP

678-29-72-883

Nazwa banku

PKO BP

Nr rachunku

40 1020 2892 0000 5702 0179 5541

Telefony kontaktowe

12 643 72 21 , 723 550 006

Fax

12 643 72 21

Strona internetowa

www.mhd.org.pl

O OrganizacjiI. Małopolskie Hospicjum dla Dzieci - informacje
Małopolskie Hospicjum dla Dzieci jest fundacją, o statusie Organizacji Pożytku Publicznego, powołaną w 2006 roku w Krakowie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000249071.

Statutowym celem działalności MHD jest wieloaspektowa, kompleksowa opieka nad nieuleczalnie i przewlekle chorymi dziećmi, oraz ich rodzinami.
Obecnie pod opieką MHD pozostaje grupa 40 pacjentów, z terenu całej Małopolski, przebywających w swoich rodzinnych domach.
Ambasadorami MHD są m.in. Julia Rosnowska, Joanna Koroniewska, Krystian Wieczorek, Marta Grycan, a także Komisarze z serialu TVN W-11.

Misja:
Misją Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci jest zapewnienie domowej opieki jak największej liczbie nieuleczalnie chorych dzieci i stworzenie warunków rodzinie dla zapewnienia im właściwej opieki.
Zdjęcie z rodziny części ciężaru finansowego i organizacyjnego pozwala stworzyć możliwie dobrą przestrzeń dla bliskości dziecka z jego najbliższymi.
Dzięki temu czas jaki pozostał, dziecko może spędzić w swoim domu, z rodzicami i rodzeństwem, w towarzystwie domowego zwierzaka i wśród swoich ukochanych zabawek.
Jest rzeczą oczywistą, że tylko dom może stworzyć atmosferę bezpieczeństwa i tylko tu mały pacjent chroniony jest miłością najbliższych.
Więcej informacji o działalności MHD na stronie: www.mhd.org.pl i profilu Facebook.


II. Centrum Opieki Wyręczającej dla Przewlekle i Nieuleczalnie Chorych Dzieci – będzie domem, w którym dzieci cierpiące na przewlekłe i nieuleczalne choroby oraz ich rodziny będą mogły liczyć na profesjonalną pomoc, zawsze - kiedy będą tego potrzebować. Nasz projekt jest pierwszym w Polsce, zakładającym prowadzenie kompleksowej, stacjonarnej opieki wyręczającej.
Opieka wyręczająca stanowi formę pomocy mającą na celu czasowe odciążenie rodziny w opiece nad długotrwale i nieuleczalnie chorym dzieckiem. Chcemy stworzyć miejsce, dzięki któremu rodzice i opiekunowie ciężko chorych dzieci będą mogli liczyć na naszą opiekę, w sytuacjach, w których sami nie będą mogli czasowo jej sprawować, lub byłaby ona bardzo utrudniona, np. w czasie remontu, przeprowadzki, koniecznego wyjazdu.
Działalność Centrum umożliwi wielu rodzinom bezcenny i konieczny, ale często nieosiągalny czas na odpoczynek, od bardzo trudnej i wyczerpującej, bo trwającej całą dobę opieki nad chorym.
Pomagając ciężko chorym dzieciom, tworząc dla nich unikalny, przytulny dom, w którym znajdą się pod opieką swoich zaprzyjaźnionych lekarzy, pielęgniarek i wolontariuszy, mamy szansę pomóc ich rodzinom, choć przez chwilę nabrać sił na dalszą, codzienną opiekę.
W ramach Centrum powstanie także poradnie w których nieuleczalnie chorzy pacjenci, bez konieczności oczekiwania w kolejkach będą mogli liczyć na konieczne porady i opiekę lekarzy specjalistów.
Jednocześnie, planujemy stworzyć rozbudowane zaplecze rehabilitacyjne, w którym prowadzone przez naszych specjalistów zabiegi i ćwiczenia, z wykorzystaniem nowoczesnych metod i sprzętu, będą wspomagać kompleksową opiekę medyczną.
Celem działalności Centrum będzie także podejmowanie prób przywracania dzieciom o ograniczonej przez choroby sprawności możliwości prowadzenia normalnego trybu życia, tzn. samodzielności w zakresie aktywności fizycznej, umysłowej i społecznej.


III. Międzynarodowe Centrum Szkoleniowe Opieki Paliatywnej nad Dziećmi
– będzie pierwszym ośrodkiem szkoleniowym, którego celem działania będzie przede wszystkim pomoc w tworzeniu systemu opieki hospicyjnej nad dziećmi w krajach, w których w ogóle ona nie istnieje, bądź dopiero się rozwija. Chcemy, by wszyscy, którzy pragną w swoich krajach pomagać nieuleczalnie chorym dzieciom, mogli w każdym czasie znaleźć merytoryczne wsparcie i pomoc właśnie w naszym Centrum.
Pomysł utworzenia Centrum Szkoleniowego zrodził się w wyniku wieloletniej współpracy z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi ( patrz: wywiad z Alexem Volfem str …), Dzięki niej, jesteśmy pewni, że działalność Centrum jest bardzo potrzebna specjalistom: lekarzom i pielęgniarkom, a także innym pracownikom hospicjów, wolontariuszom, a w końcu także osobom zarządzającym.
Takie połączenie obu obszarów działalności Centrum przyniesie wiele społecznych korzyści, wszystkim – nie tylko tym którzy potrzebują opieki - ale także tym którzy mogą ją dać.


IV. Lokalizacja
W dniu 7 sierpnia 2012 roku Małopolskie Hospicjum dla Dzieci zawarło umowę z Miastem Kraków, na mocy której stało się właścicielem gruntu i położonej na nim nieruchomości zlokalizowanej w Krakowie – Nowej Hucie przy ul. Odmętowej.
Zawarcie umowy poprzedziło podjęcie przez Radę Miasta Krakowa Uchwały nr XLII/543/12 z dnia 4 kwietnia 2012 roku, w której wyrażono zgodę na sprzedaż nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego gruntu, oraz udzielono 90% bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego i ceny sprzedaży budynku.
V. Informacje o projekcie
Szacowana kwota realizacji całej inwestycji to ok. 8,5 miliona złotych.
Staramy się znaleźć różne źródła finansowania, jednak niezwykle ważne jest bezpośrednie wsparcie naszych Przyjaciół.
Jak można nam pomóc?
Osoby fizyczne - na rzecz budowy prowadzimy zbiórkę publiczną, objętą pozwoleniem Ministra Spraw Wewnętrznych.

Nr rachunku bankowego w banku PKO BP do wpłat: 16 1020 2892 0000 5102 0247 1969
tytułem: Wpłata na rzecz budowy Centrum Opieki Wyręczającej.

Osoby fizyczne i prawne - mogą wesprzeć budowę darowizną;
Nr rachunku bankowego w banku PKO BP: 40 1020 2892 0000 5702 0179 5541
Tytułem: Darowizna na rzecz budowy COW
Dla darczyńców zza granicy - budowę można wesprzeć także przelewem zagranicznym
Konto walutowe dla wpłat w Euro:
PKO BP VI oddział Kraków
31-934 Kraków, os. Centrum E 13
Kod Swift-BIC BPKOPLPW
nr rachunku w formacie IBAN: PL96 1020 2892 0000 5602 0398 4648
Tytułem: DAROWIZNA NA RZECZ BUDOWY COW

Dane do WSZYSTKICH przelewów bankowych:
MAŁOPOLSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI
UL. CZERWONEGO KAPTURKA 10
31-711 KRAKÓW

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani realizacją projektu, jego szczegółami, albo chcecie i możecie wspomóc nasze działania MERYTORYCZNIE, LUB RZECZOWO, prosimy o kontakt: budowa@mhd.org.pl
O postępach w pracach nad projektem i jego realizacją będziemy systematyczne informować na stronie: www.pomozbudowac.pl, oraz naszym profilu w serwisie Facebook.


wspierane OPP

zostaw nam wiadomośćenvelope

Skontaktuj się z nami

Chcesz uzyskać dostęp do panelu OPP lub masz jakieś pytanie?

Napisz do nas a prześlemy ci dane dostępowe oraz odpowiemy na twoje pytania.

captcha
Przeładuj

infonetax sp. z o.o.

ul. karola olszewskiego 6

25-663 kielce

nip: 6572736550

41 344 52 24

zapraszamy do kontaktu

www.infonetax.pl

odwiedź stronę internetową

dołącz do nas

facebookyoutube
nasi partnerzy
fpddoradcapodatkowy