Przekaż jeden procent podatku - Baza Organizacji Pożytku Publicznego
BAZA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
Zamknij
Zamknij
Zaloguj się do Panelu OPP
Login (KRS):
Hasło:


opp.aid.plPolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Olsztynie

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w OlsztynieDodaj do obserwowanych

0000014834

Logo Organizacji
Logo OPP


Przekaż 1% podatku

Pobierz program PitScan 2016


Rok uzysk. OPP:2006
KRS:0000014834
Nazwa banku:Bank PEKAO SA.
Nr rachunku:06 1240 5598 1111 0010 5019 0448
Ulica:Żołnierska 27
Miejscowość:10-560 Olsztyn
Województwo:warmińsko-mazurskie
Gmina:OLSZTYN
 
Telefon:89 533 05 32
Fax:89 533 05 32
E-mail:Wyślij wiadomość e-mail
WWW:www.psouu.olsztyn.pl
WWW:www.centrumrehabilitacjiolsztyn.pl
O Organizacji

Świat się zmienia, a po nocy zawsze następuje dzień a matki i ojcowie wciąż ponad wszystko kochają swoje dzieci, a gdy się urodzi niepełnosprawne, oprócz kochania lękają się o nie, bo bez względu na to, co zrobiliby dla nich i tak przyjdzie czas, że to nie oni będą się nimi opiekować, lecz ludzie, którym oni lub ktoś inny tę opiekę powierzy. Bo ich ukochane dzieci do końca życia będą potrzebowali wsparcia.

Na całym świecie rodziny mają podobne marzenia i nadzieje – jeśli chodzi o los synów i córek. W rodzinach wychowujących dzieci o specjalnych potrzebach wcale nie jest inaczej. Rolą Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym jest pomaganie rodzinom w urzeczywistnieniu (choć w części) tych marzeń i nadziei.
Według naszej wizji przyszłości, dla każdej rodziny będzie oczywiste, że ich dziecko może żyć jak inni obywatele tego kraju. Z uwagi na upośledzenie mają specjalne potrzeby i w konsekwencji potrzebują specjalnych usług, pomocy i wparcia.

Celem Stowarzyszenia jest działanie na Rzecz tworzenia najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego, intelektualnego i osobowego rozwoju ludzi upośledzonych umysłowo oraz godnego uczestnictwa ich w życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom.
W Olsztynie Stowarzyszenie powstało z inicjatywy rodziców Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i było pierwsze w północnej Polsce. Rozpoczęło działalność w 1979r. Wszyscy rodzice mieli podobny problem – skomplikowana, wieloraka, głęboka niepełnosprawność swojego dziecka. Byli bezradni, samotni w rozwiązywaniu trudnych problemów, w większości nie radzili sobie. Dziecko wymagało specjalistycznej, kompleksowej pomocy, której znikąd nie uzyskiwali. Ani Oświata, ani „Zdrowie” nie prowadzili placówek dla tej grupy ludzi. Byli więc poza edukacją (bez ich zgody zwalniani z obowiązku szkolnego), poza rehabilitacją i terapią (wymagali systematycznej), nie licząc okresowych konsultacji.
Do roku 1990 działalność Stowarzyszenia w Olsztynie ograniczała się jedynie do prowadzenia turnusów o charakterze wczesno-interwencyjno-szkoleniowych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych, imprez okolicznościowych. Nie ustając w staraniach o utworzenie własnej placówki.
W 1990 r. udaje się utworzyć Szkołę pod nazwą Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy dla dzieci z wielorakimi niepełnosprawnościami. Była to trzecia tego typu placówka w Polsce, zorganizowana z ogromną starannością, profesjonalnie; szybko zyskała uznanie miasta, województwa, specjalistów, a nade wszystko dzieci i rodziców. Zaspokoiła niestety zaledwie niewielki procent potrzeb.
Z myślą o tych, którzy nie znaleźli miejsca w naszej, ani w żadnej innej placówce został opracowany autorski program pt. „Normalizacja życia osób z niepełnosprawnością intelektualną”. Program ten przewidywał utworzenie sieci placówek zabezpieczających potrzeby osób upośledzonych umysłowo od urodzenia aż do końca życia.

Dziś w Olsztynie funkcjonuje osiem naszych placówek.
  1. Ośrodek Wczesnej Interwencji
  2. Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy
  3. Dom Krótkiego Pobytu
  4. Warsztaty Terapii Zajęciowej
  5. Dom Rodzinny „Zielone Wzgórze”
  6. Centrum Rehabilitacji i Wsparcia
  7. Środowiskowy Dom Samopomocy
  8. Dzienny Dom Pomocy Senior-WIGOR


Wszystkie zorganizowane z najwyższą starannością, niezwykle profesjonalnie i w najwyższym standardzie.
 

Przekaż Nam 1 % podatku


Uprzejmie prosimy o przekazywanie 1 % podatku dochodowego
na Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Olsztynie

Twój jeden procent pomoże m.in. finansować rehabilitację i edukację dziecka lub dorosłej osoby upośledzonej umysłowo w specjalistycznych placówkach prowadzonych przez PSOUU Koło w Olsztynie i przyczynić się do przygotowania ich do samodzielnego życia i integracji społecznej. Wstecz  WYSZUKIWARKA  
Doradcy Podatkowi    Klasyfikacje    Baza Firm    Instytucje / Urzędy

opp.aid.pl © 2010 - 2017
Wszelkie prawa zastrzeżone

Baza Organizacji Pożytku Publicznego opp.aid.pl jest obsługiwany przez firmę Infonetax Sp. z o.o., ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce.
www.infonetax.pl