Przekaż jeden procent podatku - Baza Organizacji Pożytku Publicznego
BAZA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
Zamknij
Zamknij
Zaloguj się do Panelu OPP
Login (KRS):
Hasło:


opp.aid.plFundacja Dzieciom Niepełnosprawnym Podaruj Uśmiech

Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym Podaruj UśmiechDodaj do obserwowanych

0000245254

Logo Organizacji
Logo OPP


Przekaż 1% podatku

Pobierz program PitScan 2016

Uruchom PIT On-Line


Zakres działalności


Osoby zarządzające
 • Jacek Sojecki


Rodzaj organizacji
 • organizacja pozarządowa
 • organizacja pożytku publicznego
 • organizacja pożytku publicznego uprawniona do otrzymywania 1% podatku za 2012 rok
 • organizacja/instytucja działająca na polu pomocy społecznej
 • organizacja/instytucja działająca na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych


Rok rejestracji:2005
Rok uzysk. OPP:2012
KRS:0000245254
Regon:220149861
NIP:586-21-60-247
Nazwa banku:ING Bank Śląski
Nr rachunku:49 1050 1764 1000 0023 0058 3966
Ulica:Płocka 5a
Miejscowość:81-535 Gdynia
Województwo:pomorskie
Gmina:Gdynia
Powiat:M. gdynia
 
Telefon:58 664 06 42
Fax:58 664 06 42
E-mail:Wyślij wiadomość e-mail
WWW:www.podarujusmiech.org
O Organizacji

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego.
Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym PODARUJ UŚMIECH o nr KRS 0000 245 254 została powołana 21.10.2005 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Przesłaniem Fundacji PODARUJ UŚMIECH jest pomoc środowisku osób niepełnosprawnych, reprezentowanie środowiska na forum publicznym, pomoc finansowa oraz rzeczowa, integracja środowiska w ich miejscu zamieszkania, aktywizacja działań wśród innych organizacji oraz instytucji w kraju i za granicą.
Nadrzędnym celem naszej działalności jest pozyskiwanie środków finansowych z przeznaczeniem na ratowanie życia i zdrowia dzieci, kosztowne operacje oraz długotrwałe leczenie. Objęliśmy dotychczas opieką blisko 500 dzieci z całego kraju, głównie z porażeniem mózgowym, wadami serca, zespołem Downa, autyzmem, epilepsją, retinopatią, chorobami nowotworowymi, dystrofią mięśniową oraz wiele innych. Sfinansowaliśmy zakup niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego i sprzętu ułatwiającego edukacje osób niepełnosprawnych. Realizujemy budowę Centrum Rehabilitacji Podaruj Uśmiech w Gdyni, które zapewni stałą i specjalistyczną rehabilitację nie tylko podopiecznym fundacji ale wszystkim jej potrzebującym.
Najważniejsze obszary naszej działalności
 • działalność charytatywna,
 • działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
 • krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
 • ekologia i ochrona zwierzą oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,
1% Twojego podatku w 2014r. przeznaczymy na organizowanie i niesienie pomocy ciężko chorym i niepełnosprawnym dzieciom.
 • Obejmujemy opieką blisko 500 podopiecznych z całego kraju, głównie z porażeniem mózgowym, autyzmem, epilepsją, dystrofią mięśniową, zespołem Downa, wodogłowiem, chorobami nowotworowymi oraz osoby bo ciężkich urazach wielonarządowych. Dzięki Państwa pomocy umożliwiamy im godne funkcjonowanie w społeczeństwie.
 • W ciągu roku za uzyskane środki opłacamy faktury i rachunki za usługi lecznicze, rehabilitację, zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz leków ratujących życie.
 • W celu usprawnienia pracy i zwiększenia wydajności obsługi subkont podopiecznych, uruchomiliśmy infolinię dla rodziców, opiekunów oraz naszych podopiecznych.
 • Współpracujemy z wyspecjalizowanymi placówkami leczniczymi, rehabilitacyjnymi i opiekuńczymi.
 • Organizujemy akcje charytatywne, zbiórki publiczne, imprezy i koncerty charytatywne na rzecz dzieci.
1% Twojego podatku pozwoli nam kontynuować budowę Centrum Rehabilitacji „PODARUJ UŚMIECH”. Lista osób oczekujących na rehabilitację w innych ośrodkach jest bardzo długa, a chcielibyśmy pomóc jak największej liczbie dzieci. Dlatego podjęliśmy się kosztownego przedsięwzięcia.
Pragniemy wybudować Centrum Rehabilitacji „PODARUJ UŚMIECH” w Gdyni. Realizacja tego przedsięwzięcia umożliwi kompleksową diagnostykę i leczenie na najwyższym poziomie stwarzając możliwości stałej rehabilitacji nie tylko podopiecznym fundacji, ale wszystkim jej potrzebującym. Dołożymy wszelkich starań, by zapewnić im kompleksową, wszechstronną opiekę na najwyższym poziomie.
Pamiętaj że, przekazanie 1% jest tylko wskazaniem, że 1% Twojego podatku Urząd Skarbowy przekazuje dla podopiecznych fundacji a 99% przekazuje do budżetu. W żaden sposób nie zwiększa to Twoich zobowiązań wobec budżetu lub nie zmniejsza kwoty ewentualnego zwrotu podatku. Wstecz  WYSZUKIWARKA  
Doradcy Podatkowi    Klasyfikacje    Baza Firm    Instytucje / Urzędy

opp.aid.pl © 2010 - 2017
Wszelkie prawa zastrzeżone

Baza Organizacji Pożytku Publicznego opp.aid.pl jest obsługiwany przez firmę Infonetax Sp. z o.o., ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce.
www.infonetax.pl