Przekaż jeden procent podatku - Baza Organizacji Pożytku Publicznego
BAZA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
Zamknij
Zamknij
Zaloguj się do Panelu OPP
Login (KRS):
Hasło:


opp.aid.plFundacja Brat Słońce

Fundacja Brat SłońceDodaj do obserwowanych

0000397954

Logo Organizacji
Logo OPP


Przekaż 1% podatku

Pobierz program PitScan 2016

Uruchom PIT On-Line


Zakres działalności


Rok rejestracji:2011
Rok uzysk. OPP:2014
KRS:0000397954
Regon:122414276
NIP:6751462135
Nazwa banku:BNP PARIBAS
Nr rachunku:75 1600 1013 1849 4935 4000 0001
Ulica:Hetmana Żółkiewskiego 14
Miejscowość:31-539 Kraków
Województwo:małopolskie
Gmina:Kraków
Powiat:M. Kraków
 
Telefon:605 252 270
E-mail:Wyślij wiadomość e-mail
WWW:www.bratslonce.pl
O Organizacji

O nas

Fundacja Brat Słońce wspiera wiele działań prowadzonych przez braci franciszkanów krakowskiej Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię. Patronem Fundacji jest św. Franciszek, którego osoba stanowi inspirację dla działań Fundacji i wskazuje jak w praktyce troszczyć się o ludzi i otaczający nas świat oraz pozytywnie zmieniać rzeczywistość. Troszczymy się o rozwój społeczny i duchowy odbiorców naszych działań.

Angażujemy się w:
 • formację dzieci i młodzieży,
 • pomoc charytatywną,
 • wsparcie w kryzysach,
 • edukację i naukę,
 • organizację wydarzeń kulturalnych,
 • renowację zabytków.

Brat Słońce

Przeszłość kształtuje przyszłość - wolontariat

Naszym celem jest rozwijanie i pielęgnowanie wśród młodych ludzi pamięci o polskiej przeszłości. Szczególnie bliska naszym sercom jest historia Kresów Wschodnich. Budując wzajemne zaufanie wśród młodego pokolenia Ukraińców i Polaków „po obu stronach granicy”, chcemy aby tragiczna przeszłość tych terenów jak i narosłe stereotypy zostały przezwyciężone i zamieniły się na wspólne działanie w oparciu o ideały braterstwa i pokoju.

Zeszłego lata 11 wolontariuszy naszej Fundacji wzięło udział w akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” w ramach projektu „Wolontariat dla Kresów”. W lipcu 2016 r. w Bołszowcach na Ukrainie, młodzi ludzie z różnych części Polski oczyszczali cmentarz z dzikiej roślinności, usuwali gruz, oczyszczali nagrobki. Teren cmentarza porastały chwasty, krzewy i drzewa przekraczające dwa metry. Wiele grobów było zniszczonych i zdewastowanych. Udało im się odkryć i udokumentować ponad 30 grobów.

Wolontariusze o swoim doświadczeniu opowiadali w ten sposób:
Czytanie historii na żywo i odkrywanie jej wśród traw i chaszczy stanowiło wspaniałą i niecodzienną lekcję patriotyzmu, ale i odkrywania naszych narodowych korzeni.

Praca na cmentarzu była dość ciężka. Raz w upale, innym razem w deszczu. Ale w sumie dająca wielką satysfakcję. Zwłaszcza w momentach odkrywania wśród wyciętych zarośli niewidocznych wcześniej nagrobków.

Podczas tej przygody, pracy na cmentarzu przeżycia były różne. Od małej rozpaczy na widok stanu w jakim znajdował się cmentarz - wszystko było bardzo zapuszczone - do ogromnej radości po ciężkim okresie pracy, gdy można było zobaczyć piękne groby. Wykonaliśmy kawał roboty, ale widać ile jeszcze pracy czeka na przyszłość. Jesteśmy bardzo zadowoleni.

Szukając rozwiązań - poradnia

Fundacja prowadzi poradnictwo psychologiczne, psychoterapeutyczne i psychoterapię uzależnień oraz poradnictwo duszpasterskie.

Poradnictwo psychologiczne polega na szukaniu wyjścia z trudnych sytuacji życiowych za pomocą wiedzy psychologicznej. W czasie jednego lub kilku spotkań podejmuje się próby nazwania problemu i określenia sposobów jego rozwiązania.

Nasza pomoc skierowana jest m.in. do osób:
 • przeżywających kryzysy rozwojowe,
 • znajdujących się w żałobie,
 • mających trudności wychowawcze,
 • szukających wsparcia w chorobie,
 • stojących wobec poważnych decyzji.
Psychoterapia jest metodą leczenia poprzez dialog, której celem jest osiągnięcie zmian samopoczucia i zachowania osoby. Obejmuje ona dłuższy okres czasu, w którym diagnozuje się obszar problemowy i podejmuje pracę nad nim.

Nasza pomoc skierowana jest do osób:
 • odczuwających zaburzenia nastroju,
 • przeżywających trudności w relacjach,
 • niezadowolonych ze swego funkcjonowania,
 • zainteresowanych lepszym rozumieniem siebie,
 • potrzebujących wsparcia podczas długotrwałego leczenia farmakologicznego.
Poradnia świadczy swoje usługi odpłatnie, jak również nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, w zależności od sytuacji finansowej osób korzystających z poradnictwa.

Szkoła w Peru

Nasza Fundacja angażuje się w działania charytatywne. Wspieramy m.in. dzieci uczęszczające do szkółki wyrównawczej w Pariacoto w Peru. Współorganizowaliśmy w 2015 r. koncert misyjno-charytatywny „Fides et Ratio”.

W Pariacoto i okolicy, poziom nauczania w szkołach jest dość niski. Wiele dzieci nie ma oparcia w rodzicach, którzy niejednokrotnie sami nie ukończyli szkoły i nie widzą potrzeby edukacji swoich dzieci. Programem pomocy edukacyjnej objęte są dzieci, które z różnych przyczyn nie radzą sobie w szkole. Wiele z nich niedawno przeprowadziło się z wiosek położonych w wysokich Andach, gdzie nie było szkoły albo poziom nauczania był bardzo niski.

Uczęszczający do szkółki prowadzonej przez franciszkanów często pochodzą z rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i socjalnej. Coraz częstszym problemem jest rosnąca liczba dzieci, których rodzice wyjeżdżają z miasta lub kraju w poszukiwaniu pracy. Zdarza się, że mali uczniowie parafialnej szkółki pozbawieni są opieki rodziców, mieszkają u dziadków czy krewnych, lub są wychowywani przez starsze rodzeństwo.

Oprócz wyrównawczej szkółki parafialnej w centrum pastoralnym franciszkanie planują zbudować i wyposażyć salę komputerową i bibliotekę, która będzie służyła również najmłodszym.
Brat Słońce

Prezent na Ukrainie

Fundacja Brat Słońce od kilku lat wspiera potrzebujących na Ukrainie. Pomogliśmy rodzinie Uchodźców z Donbasu na Ukrainie, którzy schronili się we franciszkańskim klasztorze w Boryspolu.

Anastazja i Roman od września 2014 roku zamieszkali w Boryspolu. Są uciekinierami z Doniecka. Razem z dwójką swoich dzieci: Natalią (4 lata) i Igorem (9lat) wyjechali ze swego domu w maju 2014 roku z nadzieją, że wojna szybko się skończy i opuszczają rodzinną ziemię tylko na jakiś czas. Mieszkali tymczasowo u rodziny i znajomych, ale konflikt zbrojny nie ustawał. W końcu dotarli do Obwodu Kijowskiego. Schronienia udzielili im franciszkanie z Boryspola.

Przez pół roku, do momentu znalezienia mieszkania, rodzina korzystała z ciepłych posiłków wydawanych w klasztorze. W okresie jesienno-zimowym dzieci chorowały i wymagały leczenia, zakonnicy zaopatrywali ich w lekarstwa.
W październiku Igor poszedł do szkoły, potrzebował zeszytów, książek i innych przyborów szkolnych, otrzymał je od braci franciszkanów.

Natalia i Igor, jak inne dzieci, kochają prezenty. Z okazji urodzin i w okresie świątecznym dzieci otrzymały upominki przygotowane przez franciszkanów z Boryspola.

Kiedy rodzina wynajęła mieszkanie, otrzymała też wsparcie na wyposażenie nowego miejsca pobytu.

Z zebranych przez Fundację Brat Słońce środków wparliśmy również rodzinę pani Tatiany (matkę i trójkę dzieci), która została bez środków do życia, gdy mąż - jedyny żywiciel rodziny wyjechał na front na Wschodnią Ukrainę. Pomogliśmy także finansowo rodzinie uchodźców z Ługańska, podczas aklimatyzacji w nowym miejscu, w okresie poszukiwania pracy. Wsparcie otrzymało też dwóch rannych żołnierzy - Wasyl i Jurij, którzy leczeni byli w Kijowie po odniesieniu ciężkich ran na froncie.

*imiona obdarowanych zostały zmienione.

Wielowymiarowa edukacja

Fundacja Brat Słonce organizuje i wspiera wiele inicjatyw edukacyjnych. Jest to wyjście na przeciw potrzebom i oczekiwaniom osób z nami współpracujących i korzystających z działań Fundacji Brat Słońce.
Młodzi i dorośli korzystali z szerokiego wachlarza szkoleń, warsztatów i kursów:
 • Warsztaty muzyki liturgicznej,
 • Warsztaty dziennikarskie (filmowania i montażu),
 • Kurs języka ukraińskiego,
 • Szkolenie dla wolontariuszy (przygotowujące do pracy na rzecz Kresów Wschodnich),
 • Warsztaty wyrobu świec dekoracyjnych,
 • Kursy Alfa (kursy ewangelizacyjne),
 • Szkoła Sług Ducha (trzymiesięczny kurs biblijny).

Dobra kultura

Nasza Fundacja angażuje się także w promowanie pokoju i dobra poprzez wydarzenia kulturalne. Co roku organizujemy imprezę plenerową pn. „Dzień Świętego Franciszka” w Krakowie. W czasie tego pikniku odbywają się koncerty, prezentacje inicjatyw franciszkańskich, pokazy filmów, wystawy, warsztaty dla najmłodszych, kiermasze, degustacje. Co roku kwestujemy też na wybrany cel, w tym roku było to wsparcie misji w Peru.

Nasi wolontariusze i współpracownicy przygotowywali też paczuszki z tradycyjnym siankiem wigilijnym i opisem tej zanikającej tradycji. Następnie rozprowadzali je w bazylice franciszkanów w Krakowie. Dochód z kwesty został przeznaczony na organizację znanej franciszkańskiej „Żywej Szopki”, która w okresie Bożego Narodzenia pomaga odwiedzającym głębiej i radośniej przeżyć tajemnicę wcielenia.

Fundacja Brat Słońce aktywnie uczestniczyła też w przygotowaniu uroczystych obchodów beatyfikacji dwóch polskich męczenników franciszkanów – o. Michała Tomaszka i o. Zbigniewa Strzałkowskiego. Nasi wolontariusze rozprowadzali materiały informacyjne o nowych błogosławionych.

Zapraszamy do bliższego zapoznania się z działaniami Fundacji Brat Słońce. Jest to możliwe poprzez odwiedzenie naszej strony: www.bratslonce.pl lub fanpage’a na facebooku: www.facebook.com/FundacjaBratSlonce. Można odwiedzić nas osobiście w biurze lub porozmawiać z nami telefoniczne, chętnie odpowiemy na pytania.
Zachęcamy do korzystania z naszych usług. Form współpracy jest wiele: uczestnictwo w inicjatywach przez nas organizowanych, wolontariat, sponsoring, partnerstwo. Jak powiedział nasz patron – św. Franciszek z Asyżu: „Póki mamy czas, czyńmy dobro”.
Brat Słońce
„Materiał promocyjny został sfinansowany/współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.” Wstecz  WYSZUKIWARKA  
Doradcy Podatkowi    Klasyfikacje    Baza Firm    Instytucje / Urzędy

opp.aid.pl © 2010 - 2017
Wszelkie prawa zastrzeżone

Baza Organizacji Pożytku Publicznego opp.aid.pl jest obsługiwany przez firmę Infonetax Sp. z o.o., ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce.
www.infonetax.pl