Przekaż jeden procent podatku - Baza Organizacji Pożytku Publicznego
BAZA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
Zamknij
Zamknij
Zaloguj się do Panelu OPP
Login (KRS):
Hasło:


opp.aid.plStowarzyszenie Pomocy Dzieciom Bratek

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom BratekDodaj do obserwowanych

0000171673

Logo Organizacji
Logo OPP


Zakres działalności


Osoby zarządzające
 • Zofia Sobczak - Prezes Zarządu
 • Agnieszka Liśkiewicz - Wiceprezes
 • Jerzy Drobotko - Wiceprezes
 • Wojciech Światłowski - Skarbnik
 • Izabela Agnieszka Michno - Sekretarz


Rodzaj organizacji
 • organizacja pozarządowa
 • organizacja pożytku publicznego
 • organizacja pożytku publicznego uprawniona do otrzymywania 1% podatku za 2011 rok
 • organizacja/instytucja działająca na polu pomocy społecznej
 • organizacja/instytucja działająca na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych


Rok rejestracji:2003
Rok uzysk. OPP:2013
KRS:0000171673
Regon:812640640
NIP:597-161-16-48
Nr rachunku:82 8355 0009 0008 5212 2000 0001
Ulica:Henryka Sienkiewicza 15
Miejscowość:74-320 Barlinek
Województwo:zachodniopomorskie
Gmina:BARLINEK
Powiat:Myśliborski
 
Telefon:957462447, 699901847
Fax:957462447
E-mail:Wyślij wiadomość e-mail
WWW:www.bratek-barlinek.pl
Udostępnij stronę na:




O Organizacji

Pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzinom, posiadamy doświadczoną kadrę specjalistów stale poszerzającą swoje umiejętności.



Powadzimy:
 1. Niepubliczne Przedszkole „Bratek” – dla dzieci z wieloraką niepełnosprawnością, w tym z afazją motoryczną.
 2. Formę wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – wielospecjalistycznej pomocy udzielanej dziecku niepełnosprawnemu lub rozwijającemu się nietypowo.
 3. Niepubliczny Dzienny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla uczniów ze sprzężoną niepełnosprawnością na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum.
 4. Szkołę Przysposabiającą do Pracy dla uczniów (absolwentów gimnazjum) z niepełnosprawnością intelektualną w st. umiarkowanym i znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną do 24 r. życia.
 5. Warsztaty i szkolenia dla rodziców i opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych.


Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” zrealizowało (prowadzi) następujące projekty m.in.:
projekty krótkoterminowe tj.:
 1. „BLIŻEJ DO SAMODZIELNOŚCI – JAK WSPOMAGAĆ ROZWÓJ I KOMPETENCJE SPOŁECZNE DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”
 2. „SAMOTNOŚC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI” KAMPANIA INFORMACYJNA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIU ICH DYSKRYMINACJI
 3. RAJD NORDIC WALKING "RAZEM SPRAWNIEJ"
 4. "WSPIERANIE DOSTĘPU OSÓB Z NIEPEŁNOŚPRAWNOŚCIĄ DO WIELOSPECJALISTYCZNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI


projekty o charakterze ciągłym:
 1. „PROWADZENIE REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SPRZĘŻONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W NDOREW"
 2. „REHABILITACJA DZIECI I MŁODZIEZY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W NDOREW”
 3. „PROWADZENIE REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SPRZĘŻONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ"
 4. „WSPARCIE REALIZAZJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN. „ORGANIZOWANIE ZAJĘĆ Z PROFILAKTKI UZALEŻNIEŃ I ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN ZAGROŻONYCH PATOLOGIĄ, PRZEJAWIAJĄCĄ TRUDNOŚCI EMOCJONALNE I WYCHOWAWCZE”
Stale rośnie liczba naszych wychowanków, łącznie objętych pomocą placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie jest 145 osób.
Zdobyte środki przeznaczamy na realizację zajęć grupowych i indywidualnych z dziećmi i młodzieżą. Celem nadrzędnym jest dla nas zapewnienie naszym wychowankom bezpieczeństwa, rozwój zdolności komunikacyjnych, samodzielności, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w grupie rówieśniczej.
Praca z dziećmi odbywa się według w pełni zindywidualizowanego programu edukacyjno-terapeutycznego modyfikowanego przez zespoły terapeutyczne.

Czynimy starania, aby utworzyć formy pobytu i aktywności dla osób dorosłych, co pozwoliłoby na funkcjonowanie całego – spójnego systemu rehabilitacji, edukacji i opieki nad osobami z niepełnosprawnością – od urodzenia do późnej starości.

POMÓŻ NAM POMAGAĆ TYM, KTÓRZY KAŻDEGO DNIA POTRZEBUJĄ OPIEKI I TROSKI



Podaruj nam swój 1%
wystarczy w formularzu PIT wpisać:
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Bratek
KRS 0000171673

Środki zdobyte z 1% przeznaczone zostaną na cele statutowe – rozwój naszych placówek. Przy stale rosnących potrzebach jest to dla nas bardzo istotna pomoc i duże wsparcie.

W najbliższej przyszłości planujemy stworzenie form pobytu i aktywności dla osób dorosłych, co pozwoliłoby na funkcjonowanie całego, spójnego sytemu rehabilitacji, edukacji i opieki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną od urodzenia do późnej starości.

WSPÓLNIE UDA NAM SIĘ POMAGAĆ JESZCZE WIĘCEJ, I JESZCZE LEPIEJ!



Materiały promocyjne dot. 1 % – zostały sfinansowane ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 27 c Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustawy o fundacjach, Dz. U. z dnia 9 września 2015 r.).



 Wstecz



  WYSZUKIWARKA  
Doradcy Podatkowi    Klasyfikacje    Baza Firm    Instytucje / Urzędy

opp.aid.pl © 2010 - 2017
Wszelkie prawa zastrzeżone

Baza Organizacji Pożytku Publicznego opp.aid.pl jest obsługiwany przez firmę Infonetax Sp. z o.o., ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce.
www.infonetax.pl