Przekaż jeden procent podatku - Baza Organizacji Pożytku Publicznego
BAZA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
Zamknij
Zamknij
Zaloguj się do Panelu OPP
Login (KRS):
Hasło:


opp.aid.plCaritas Diecezji Sandomierskiej

Caritas Diecezji SandomierskiejDodaj do obserwowanych

0000213751

Logo Organizacji
Logo OPP


Przekaż 1% podatku

Pobierz program PitScan 2016

Uruchom PIT On-Line


Zakres działalności


Osoby zarządzające
 • ks. Bogusław Pitucha - dyrektor
 • ks. Robert Pachuta - zastępca dyrektora


Rodzaj organizacji
 • organizacja pozarządowa
 • organizacja pożytku publicznego
 • organizacja pożytku publicznego uprawniona do otrzymywania 1% podatku za 2008 rok
 • organizacja/instytucja działająca na polu pomocy społecznej
 • organizacja/instytucja działająca na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych


Rok rejestracji:2004
Rok uzysk. OPP:2006
KRS:0000213751
Regon:040092844
NIP:864 000 97 41
Nazwa banku:Bank Pekao
Nr rachunku:33 1240 2786 1111 0010 5670 9561
Ulica:Opatowska 10
Miejscowość:27-600 Sandomierz
Województwo:świętokrzyskie
Gmina:Sandomierz
Powiat:Sandomierski
 
Telefon:15 644 55 86
Fax:15 832 11 45 WEW. 335
E-mail:Wyślij wiadomość e-mail
WWW:www.sandomierz.caritas.pl
O Organizacji

Caritas Diecezji Sandomierskiej jest organizacją charytatywną, której obszarem działania jest teren Diecezji Sandomierskiej. Celem działania sandomierskiej Caritas jest pomoc rodzinom i osobom w trudnych sytuacjach życiowych, także działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność charytatywna, promocja i organizacja wolontariatu, pomoc ofiarom klęsk żywiołowych.
Caritas Diecezji Sandomierskiej ma na swoim koncie wiele pozytywnych inicjatyw, które przynoszą dobro. Głównym założeniem tej organizacji jest praktyczna realizacja Ewangelicznego Przykazania Miłości Bliźniego, która zawsze znajdzie swoje miejsce w otaczającej każdego człowieka rzeczywistości.
     Dzięki ofiarnej współpracy wielu ludzi dobrej woli zrealizowano dzieła dobroczynne – w postaci placówek i programów, które do dzisiaj pełnią swoje funkcje.
Caritas Diecezji Sandomierskiej jest organem prowadzącym następujące placówki:

 1. Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjny „Radość Życia” dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu. W ramach Ośrodka funkcjonują: Przedszkole Specjalne; Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym; Szkoła Podstawowa Specjalna dla Uczniów z Autyzmem; Gimnazjum Specjalne dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym; Gimnazjum Specjalne dla Uczniów z Autyzmem; Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.
 2. Centra Pielęgniarstwa Środowiskowo - Rodzinnego i Rehabilitacji;
 3. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowie Lubelskim i Rudniku nad Sanem;
 4. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sandomierzu;
 5. Środowiskowy Dom Samopomocy w Rudniku nad Sanem;
 6. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem;
 7. Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Sandomierzu;
 8. Schronisko dla Bezdomnych Kobiet w Rudniku nad Sanem;
 9. Dom Samotnej Matki w Rudniku nad Sanem;
 10. Punkt Pomocy Doraźnej w Sandomierzu;
 11. Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego w Sandomierzu;
 12. Sandomierskie Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego;
 13. Ośrodki Kolonijne w Bojanowie i Mszanie Dolnej.
Caritas Diecezji Sandomierskiej włącza się również w ogólnopolskie akcje takie jak: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna, wakacyjna akcja kolonijna, zbiórki żywności, program pomocy żywnościowej PEAD oraz program wsparcia dla dzieci „Skrzydła”. Uczynki miłosierdzia pełnione były w Kościele od samego początku jego istnienia. Stanowią one bowiem realizację szczególnego mandatu pozostawionego przez Chrystusa wszystkim ludziom. Caritas Diecezji Sandomierskiej w swojej działalności realizuje przede wszystkim przykazanie miłości wobec bliźniego, niosąc wsparcie i nadzieję na godne życie.
Przekazując 1% podatku na rzecz Sandomierskiej Caritas wpierasz: leczenie osób chorych, rehabilitację osób starszych i niepełnosprawnych, edukację dzieci i młodzieży.
Twój 1 % POMAGA W LECZENIU, REHABILITACJI, EDUKACJI KRS 0000213751 Wstecz  WYSZUKIWARKA  
Doradcy Podatkowi    Klasyfikacje    Baza Firm    Instytucje / Urzędy

opp.aid.pl © 2010 - 2017
Wszelkie prawa zastrzeżone

Baza Organizacji Pożytku Publicznego opp.aid.pl jest obsługiwany przez firmę Infonetax Sp. z o.o., ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce.
www.infonetax.pl