Przekaż jeden procent podatku - Baza Organizacji Pożytku Publicznego
BAZA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
Zamknij
Zamknij
Zaloguj się do Panelu OPP
Login (KRS):
Hasło:


opp.aid.plFundacja Jeden Drugiemu

Fundacja Jeden DrugiemuDodaj do obserwowanych

0000350820

Logo Organizacji
Logo OPP


Przekaż 1% podatku

Pobierz program PitScan 2016


Zakres działalności


Osoby zarządzające
 • Dorota Zalewska


Rodzaj organizacji
 • Fundacja


Rok uzysk. OPP:2007
KRS:0000350820
Regon:142262715
NIP:5361881378
Nazwa banku:Bank Polska Kasa Opieki SA
Nr rachunku:34 1240 6175 1111 0010 4887 3964
Ulica:Strużańska 22
Miejscowość:05-126 Stanisławów Pierwszy
Województwo:mazowieckie
Gmina:Nieporęt
Powiat:Legionowski
 
Telefon:22 772 47 17
Fax:22 772 47 17
E-mail:Wyślij wiadomość e-mail
WWW:www.jedendrugiemu.org
O Organizacji

W swoich działaniach Fundacja JEDEN DRUGIEMU skupiła się głównie na pomocy osobom, znalazły się w trudnej sytuacji tj.:
 • matkom i ojcom samotnie wychowującym dzieci, dla których podwójna rola rodzicielska jest niejednokrotnie wysiłkiem ponad ich siły,
 • seniorom po 65 roku życia, często ludziom samotnym, schorowanym, żyjącym w niedostatku lecz zbyt dumnym by w porę poprosić o pomoc,
 • rodzinom wielodzietnym, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie potrafią się w niej odnaleźć bez pomocy innych.
Fundacja Jeden Drugiemu Fundacja Jeden Drugiemu
Fundacja Jeden Drugiemu Korzystanie ze sklepu patronackiego Fundacji JEDEN DRUGIEMU (sklepu socjalnego) jest możliwe wyłącznie w przypadku osób zarejestrowanych w fundacji i legitymujących się specjalną kartą identyfikacyjną. Regulamin sklepu socjalnego zakłada, że rejestracja klienta sklepu przebiega dwuetapowo: początkowo dokonuje się weryfikacji w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawa, następie dopełnia się formalności rejestracyjnych w fundacji. Pozytywna rejestracja kończy się wydaniem przyszłemu klientowi sklepu socjalnej karty identyfikacyjnej, niezbędnej do dokonywania każdorazowych zakupów. Karta przypisana jest jednej osobie, lub (w szczególnych okolicznościach) członkowi rodziny wskazanej przez tę osobę. Na karcie zapisane są Fundacja Jeden Drugiemu najważniejsze dane: imię, nazwisko klienta, data ważności karty, liczba dzieci w rodzinie oraz informacja o uprawnieniu do pobierania emerytury bądź renty. Dane klienta są chronione i dostępne jedynie dla pracowników Fundacji oraz OPS dzielnicy Wola. Wdrożony przez Fundację system indentyfikacyjny pozwala na ograniczenie wszelkiego rodzaju nadużyć wynikających z ewentualnego nieuczciwego wykorzystywania otrzymywanej pomocy. Takie rozwiązanie technologiczne pozwala na maksymalnie efektywne wykorzystywanie pozyskiwanych przez Fundację środków, służących realizowaniu zadań pomocy społecznej. Sprawia także, że żaden z klientów sklepu socjalnego nie jest anonimowy. Regulamin sklepu patronackiego zakłada ponadto, że jego klienci nie mogą ani przekazywać, ani odsprzedawać towarów nabytych w sklepie socjalnym osobom trzecim. Zakupy w sklepie socjalnym obwarowane są dziennymi, tygodniowymi i miesięcznymi limitami kwotowymi i ilościowymi. Limity kwotowe rozkładają się kolejno między 50, 100 i 300 zł. Limity ilościowe są różne dla poszczególnych produktów.
  Fundacja Jeden Drugiemu Celem Fundacji jest:
 • jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności społecznej zmierzającej do zmniejszenia obszarów niedożywienia najuboższych grup społecznych oraz niedopuszczenia do marnotrawstwa żywności;
 • pomoc żywnościowa dla osób i rodzin najuboższych;
 • walka z wykluczeniem społecznym.
  Fundacja realizuje swój cel porzez:
 • wyszukiwanie rezerw żywności produkowanej w nadmiarze i marnotrawionej;
 • odkupywanie żywności, art. przemysłowych oraz pozostałych artykułów produkowanych w nadmiarze po okazyjnych cenach;
 • gromadzenie tych artykułów i odsprzedaż po niższej wartości potrzebującym;
 • Fundacja Jeden Drugiemu
 • prowadzenie sklepów socjalnych;
 • działalność edukacyjną, oświatową i wydawniczą dotyczącą celów działania Fundacji;
 • przygotowywanie i dostarczanie żywności oraz napojów;
 • działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • badanie rynku i opinii publicznej;
 • działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy, pozyskiwaniem oraz udostępnianiem pracowników;
 • pozaszkolne formy edukacji;
 • rozwijanie kontaktów z organizacjami, których cele nie są sprzeczne z celami Fundacji działającymi w Polsce i innych krajach.
 • Działalność Fundacji, może mieć charakter odpłatny.
Fundacja Jeden Drugiemu Fundacja Jeden Drugiemu Wstecz  WYSZUKIWARKA  
Doradcy Podatkowi    Klasyfikacje    Baza Firm    Instytucje / Urzędy

opp.aid.pl © 2010 - 2017
Wszelkie prawa zastrzeżone

Baza Organizacji Pożytku Publicznego opp.aid.pl jest obsługiwany przez firmę Infonetax Sp. z o.o., ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce.
www.infonetax.pl