Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
KRS 0000054086
Przekaż 1% podatku

Zakres działalności

 • Zabezpieczenie społeczne
  • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
  • Ochrona i promocja zdrowia
  • Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Integracja i aktywizacja społeczna
  • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  • Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • Prawa i wolności człowieka, obywatela
  • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
 • Nauka, kultura, edukacja, wychowanie
  • Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

Osoby zarządzające

 • Władysław Gołąb
  prezes zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi
 • Piotr Grocholski
  dyrektor Ośrodka Szkolno
 • Adam Kubicki
  dyrektor administracyjny; członek zarządu

Rodzaj organizacji

 • organizacja działająca na rzecz osób bezrobotnych / rynku pracy
 • organizacja pozarządowa
 • organizacja pożytku publicznego
 • organizacja pożytku publicznego uprawniona do otrzymywania 1% podatku za 2008 rok
 • organizacja/instytucja działająca na polu pomocy społecznej
 • organizacja/instytucja działająca na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych
 • organizacja/instytucja prowadząca działalność proeuropejską

Ulica

Brzozowa 75

Miejscowość

Laski poczta Izabelin

Województwo

mazowieckie

Gmina

IZABELIN

Powiat

Warszawski zachodni

Rok uzyskania OPP

2005

KRS

0000054086

REGON

0007025977

NIP

527-020-99-13

Nazwa banku

mBank S.A.

Nr rachunku

02 1140 1010 0000 4399 5800 1002

Telefony kontaktowe

22 752 30 00

Fax

22 752 30 09

Strona internetowa

www.laski.edu.pl

O Organizacji

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi jest organizacją pożytku publicznego. Ma na celu otaczanie osób ociemniałych, niewidomych i słabowidzących wszechstronną opieką. Uczy, wychowuje, rehabilituje i pomaga odnaleźć się w świecie. Zapewnia także opiekę duchową i religijną. Główna siedziba Towarzystwa znajduje się w Laskach pod Warszawą.
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi ściśle współpracuje ze Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Zostało założone przez Matkę Elżbietę Różę Czacką. Jesteśmy z niewidomymi i dla niewidomych od ponad 100 lat, towarzysząc im na każdym etapie ich życia.
Praca z niewidomymi dziećmi i ich rodzicami zaczyna się w Laskach w Dziale Wczesnego Wspomagania Rozwoju Niewidomego Dziecka (dla dzieci z północnej Polski taki dział jest w Sobieszewie).
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Laskach obejmuje ponadto: przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum, zawodowe szkoły ponadgimnazjalne, liceum ogólnokształcące, szkołę policealną, szkołę muzyczną oraz internaty. W Laskach prowadzony jest także dom dla dzieci głuchoniewidomych.
W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach przygotowuje się do samodzielnego życia ponad 200 niewidomych i słabowidzących dzieci z terenu całej Polski. Wielu wychowanków zmaga się z dodatkowymi, ciężkimi schorzeniami.
Wychowankowie objęci są rehabilitacją wzroku (słabowidzący), nauką orientacji przestrzennej, rehabilitacją ruchową, hipoterapią, dogoterapią i muzykoterapią.
Wychowankowie dotknięci upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim uczą się w Szkole Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum w Rabce (będącej filią Ośrodka), natomiast dalsza nauka odbywa się w Laskach, w Gimnazjum Specjalnym i w Szkole Zawodowej Specjalnej.
Towarzystwo prowadzi także Domy Pomocy Społecznej dla kobiet w Żułowie (województwo lubelskie) i dla mężczyzn w podkrakowskich Niepołomicach.
Dział Absolwentów aktywnie wspiera na rynku pracy nie tylko osoby, które skończyły edukację w Laskach, ale prowadzi również rehabilitację podstawową, społeczną i zawodową dla innych dorosłych osób z dysfunkcją wzroku.

Przekaż 1% podatku na Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.

ToNO ToNO ToNO
ToNO ToNO ToNO
ToNO ToNO ToNO
ToNO ToNO ToNO
ToNO ToNO ToNO
ToNO ToNO ToNO

wspierane OPP

zostaw nam wiadomośćenvelope

Skontaktuj się z nami

Chcesz uzyskać dostęp do panelu OPP lub masz jakieś pytanie?

Napisz do nas a prześlemy ci dane dostępowe oraz odpowiemy na twoje pytania.

captcha
Przeładuj

infonetax sp. z o.o.

ul. karola olszewskiego 6

25-663 kielce

nip: 6572736550

41 344 52 24

zapraszamy do kontaktu

www.infonetax.pl

odwiedź stronę internetową

dołącz do nas

facebookyoutube
nasi partnerzy
fpddoradcapodatkowy