Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Razem
KRS 0000114639
Przekaż 1% podatku

Zakres działalności

 • Zabezpieczenie społeczne
  • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
  • Ochrona i promocja zdrowia
  • Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Integracja i aktywizacja społeczna
  • Promocja i organizacja wolontariatu
 • Nauka, kultura, edukacja, wychowanie
  • Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  • Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Osoby zarządzające

 • Prezes: Maria Sysak
  Łyp V

Rodzaj organizacji

 • organizacja pozarządowa
 • organizacja pożytku publicznego
 • organizacja/instytucja działająca na polu pomocy społecznej
 • organizacja/instytucja działająca na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych

Ulica

Plac Opatrzności Bożej 20

Miejscowość

Bielsko-Biała

Województwo

śląskie

Gmina

Bielsko-Biała

Powiat

M. Bielsko-Biała

Rok rejestracji

1994

Rok uzyskania OPP

2004

KRS

0000114639

REGON

070440776

NIP

547-10-13-499

Nazwa banku

Bank Pekao S.A.

Nr rachunku

59 1240 4142 1111 0000 4823 5525

Telefony kontaktowe

33 822 73 29

Strona internetowa

www.stowarzyszenierazem.org

O Organizacji

Jesteśmy stowarzyszeniem założonym przez rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Od ponad 20 lat próbujemy oswoić to przerażające słowo jakim jest upośledzenie umysłowe. Poprzez nasze działania terapeutyczne i szkoleniowe chcemy pokazać jak wartościowe i utalentowane osoby się za nim kryją.
A największym osiągnięciem jest dla nas uśmiech i szczęście tych, dla których działamy.

Przez wszystkie te lata naszym głównym marzeniem było wybudowanie grupowego domu stałego pobytu dla osób niepełnosprawnych, które znajdą w nim bezpieczną przystań, gwarancję godnego życia, jeśli zabraknie im opieki czy dachu nad głową po śmierci rodziców i opiekunów.

W tym celu w 2000 roku zakupiliśmy 85-cio arową działkę w Bestwinie k/Bielska-Białej. W 2013 udało się zakończyć budowę domu - pierwszego na Podbeskidziu nowoczesnego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego. Za patrona Ośrodka obraliśmy Św. Abpa Józefa Bilczewskiego, który otaczał ogromnym szacunkiem świat pracy, ludzi ubogich i cierpiących. Był człowiekiem ogromnej wiary i wrażliwości na problemy innych, całe jego życie było pełne wyrzeczeń i poświęcenia dla dzieci i młodzieży. Rok 2014 poświęciliśmy na prace wykończeniowe i wyposażenie obiektu.

Od czerwca 2015 roku w Ośrodku realizowany jest całodobowy pobyt dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz działania na rzecz podopiecznych stowarzyszenia i ich rodzin, obejmujące:

 • rehabilitację i fizjoterapię;
 • terapię m.in. w formie dogoterapii i zajęć terapeutycznych (np. muzykoterapii, arteterapii);
 • wsparcie psychologiczne;
 • warsztaty i zajęcia artystyczne, sportowe, rekreacyjne, animacyjne, edukacyjne i okołozawodowe (np. komputerowe, kulinarno-cukiernicze), samoobsługi, etc.;
 • imprezy o charakterze kulturalnym, sportowym, integracyjno-rekreacyjnym, jak "Spotkania noworoczne", "Majówki", "Kociołki Beskidzkie" i wiele innych;
 • spotkania integracyjne rodzin osób niepełnosprawnych.

Ponadto stowarzyszenie na rzecz swoich podopiecznych i ich rodzin organizuje wycieczki turystyczne i edukacyjno-kulturalne oraz wyjazdy/obozy integracyjne, sportowo-rekreacyjne inne.

Nic z tego by się nie udało, gdyby nie Wasza pomoc!

Setki ludzi ofiarowało nam swój czas i umiejętności, mnóstwo firm wspomagało na różne sposoby. A tysiące ofiarowało swój 1%.
I znowu, jak co roku, prosimy o Waszą pomoc.

Stań się cząstką naszego dzieła!


Przekazując nam 1% odpisu swojego podatku pomagasz realizować nasze marzenie o miejscu, gdzie niepełnosprawność nie jest przerażającym słowem.

Twórz razem z nami dom, gdzie gości radość i ciepło, gdzie każdy jest wartościowym człowiekiem, może żyć i się rozwijać.

Pomóż nam w realizacji wielu innych działań wspierających środowisko osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin.


1% podatku za 2016 rok został wykorzystany na:

 1. Doposażenie Ośrodka i jego działalność (całodobową opiekę świadczoną na rzecz jego mieszkańców oraz ich terapię, rehabilitację i wypełnienie czasu wolnego).
 2. Bieżącą działalność stowarzyszenia tj. szereg działań obejmujących terapię i rehabilitację podopiecznych stowarzyszenia oraz wsparcie psychologiczne ich rodzin, a także organizację zajęć, warsztatów, wyjazdów, imprez i innych wydarzeń na rzecz rodzin zrzeszonych w stowarzyszeniu.

1% pozyskany z rozliczeń PITów za 2017 chcielibyśmy wykorzystać podobnie do roku poprzedniego dodając jednak nowy cel: rozpoczęcie prac na zakupionej w Bestwinie działce pod nową inwestycję. Stowarzyszenie chcąc rozwijać swój potencjał i zakres wsparcia środowiska osób z niepełnosprawnością pragnie wybudować drugi obiekt przeznaczony zgodnie ze wstępnymi planami m.in. na wyspecjalizowane pracownie warsztatowe – takie centrum integracji oraz nowoczesny gabinet fizjoterapii i rehabilitacji.

wspierane OPP

zostaw nam wiadomośćenvelope

Skontaktuj się z nami

Chcesz uzyskać dostęp do panelu OPP lub masz jakieś pytanie?

Napisz do nas a prześlemy ci dane dostępowe oraz odpowiemy na twoje pytania.

captcha
Przeładuj

infonetax sp. z o.o.

ul. karola olszewskiego 6

25-663 kielce

nip: 6572736550

41 344 52 24

zapraszamy do kontaktu

www.infonetax.pl

odwiedź stronę internetową

dołącz do nas

facebookyoutube
nasi partnerzy
fpddoradcapodatkowy