Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym Podaruj Uśmiech
KRS 0000245254
Przekaż 1% podatku

Zakres działalności

 • Zabezpieczenie społeczne
  • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
  • Działalność charytatywna
  • Ochrona i promocja zdrowia
  • Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Integracja i aktywizacja społeczna
  • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  • Promocja i organizacja wolontariatu
 • Nauka, kultura, edukacja, wychowanie
  • Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  • Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • Bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa
  • Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą

Osoby zarządzające

 • Jacek Sojecki

Rodzaj organizacji

 • organizacja pozarządowa
 • organizacja pożytku publicznego
 • organizacja pożytku publicznego uprawniona do otrzymywania 1% podatku za 2012 rok
 • organizacja/instytucja działająca na polu pomocy społecznej
 • organizacja/instytucja działająca na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych

Ulica

Płocka 5a

Miejscowość

Gdynia

Województwo

pomorskie

Gmina

Gdynia

Powiat

M. gdynia

Rok rejestracji

2005

Rok uzyskania OPP

2012

KRS

0000245254

REGON

220149861

NIP

586-21-60-247

Nazwa banku

ING Bank Śląski

Nr rachunku

49 1050 1764 1000 0023 0058 3966

Telefony kontaktowe

58 664 06 42

Fax

58 664 06 42

Strona internetowa

www.podarujusmiech.org

O Organizacji

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego.
Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym PODARUJ UŚMIECH o nr KRS 0000 245 254 została powołana 21.10.2005 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Przesłaniem Fundacji PODARUJ UŚMIECH jest pomoc środowisku osób niepełnosprawnych, reprezentowanie środowiska na forum publicznym, pomoc finansowa oraz rzeczowa, integracja środowiska w ich miejscu zamieszkania, aktywizacja działań wśród innych organizacji oraz instytucji w kraju i za granicą.
Nadrzędnym celem naszej działalności jest pozyskiwanie środków finansowych z przeznaczeniem na ratowanie życia i zdrowia dzieci, kosztowne operacje oraz długotrwałe leczenie. Objęliśmy dotychczas opieką blisko 500 dzieci z całego kraju, głównie z porażeniem mózgowym, wadami serca, zespołem Downa, autyzmem, epilepsją, retinopatią, chorobami nowotworowymi, dystrofią mięśniową oraz wiele innych. Sfinansowaliśmy zakup niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego i sprzętu ułatwiającego edukacje osób niepełnosprawnych. Realizujemy budowę Centrum Rehabilitacji Podaruj Uśmiech w Gdyni, które zapewni stałą i specjalistyczną rehabilitację nie tylko podopiecznym fundacji ale wszystkim jej potrzebującym.
Najważniejsze obszary naszej działalności
 • działalność charytatywna,
 • działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
 • krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
 • ekologia i ochrona zwierzą oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,
1% Twojego podatku w 2014r. przeznaczymy na organizowanie i niesienie pomocy ciężko chorym i niepełnosprawnym dzieciom.
 • Obejmujemy opieką blisko 500 podopiecznych z całego kraju, głównie z porażeniem mózgowym, autyzmem, epilepsją, dystrofią mięśniową, zespołem Downa, wodogłowiem, chorobami nowotworowymi oraz osoby bo ciężkich urazach wielonarządowych. Dzięki Państwa pomocy umożliwiamy im godne funkcjonowanie w społeczeństwie.
 • W ciągu roku za uzyskane środki opłacamy faktury i rachunki za usługi lecznicze, rehabilitację, zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz leków ratujących życie.
 • W celu usprawnienia pracy i zwiększenia wydajności obsługi subkont podopiecznych, uruchomiliśmy infolinię dla rodziców, opiekunów oraz naszych podopiecznych.
 • Współpracujemy z wyspecjalizowanymi placówkami leczniczymi, rehabilitacyjnymi i opiekuńczymi.
 • Organizujemy akcje charytatywne, zbiórki publiczne, imprezy i koncerty charytatywne na rzecz dzieci.
1% Twojego podatku pozwoli nam kontynuować budowę Centrum Rehabilitacji „PODARUJ UŚMIECH”. Lista osób oczekujących na rehabilitację w innych ośrodkach jest bardzo długa, a chcielibyśmy pomóc jak największej liczbie dzieci. Dlatego podjęliśmy się kosztownego przedsięwzięcia.
Pragniemy wybudować Centrum Rehabilitacji „PODARUJ UŚMIECH” w Gdyni. Realizacja tego przedsięwzięcia umożliwi kompleksową diagnostykę i leczenie na najwyższym poziomie stwarzając możliwości stałej rehabilitacji nie tylko podopiecznym fundacji, ale wszystkim jej potrzebującym. Dołożymy wszelkich starań, by zapewnić im kompleksową, wszechstronną opiekę na najwyższym poziomie.
Pamiętaj że, przekazanie 1% jest tylko wskazaniem, że 1% Twojego podatku Urząd Skarbowy przekazuje dla podopiecznych fundacji a 99% przekazuje do budżetu. W żaden sposób nie zwiększa to Twoich zobowiązań wobec budżetu lub nie zmniejsza kwoty ewentualnego zwrotu podatku.

wspierane OPP

zostaw nam wiadomośćenvelope

Skontaktuj się z nami

Chcesz uzyskać dostęp do panelu OPP lub masz jakieś pytanie?

Napisz do nas a prześlemy ci dane dostępowe oraz odpowiemy na twoje pytania.

captcha
Przeładuj

infonetax sp. z o.o.

ul. karola olszewskiego 6

25-663 kielce

nip: 6572736550

41 344 52 24

zapraszamy do kontaktu

www.infonetax.pl

odwiedź stronę internetową

dołącz do nas

facebookyoutube
nasi partnerzy
fpddoradcapodatkowy