Fundacja Brat Słońce
KRS 0000397954
Przekaż 1% podatku

Zakres działalności

 • Zabezpieczenie społeczne
  • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
  • Działalność charytatywna
  • Ochrona i promocja zdrowia
 • Integracja i aktywizacja społeczna
  • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  • Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  • Promocja i organizacja wolontariatu
  • Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe oraz organizacje i jedn. kościoła katol., innych kościołów oraz jedn. samorządu teryt.
 • Nauka, kultura, edukacja, wychowanie
  • Podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  • Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  • Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
 • Bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa
  • Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  • Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą

Ulica

Hetmana Żółkiewskiego 14

Miejscowość

Kraków

Województwo

małopolskie

Gmina

Kraków

Powiat

M. Kraków

Rok rejestracji

2011

Rok uzyskania OPP

2014

KRS

0000397954

REGON

122414276

NIP

6751462135

Nazwa banku

BNP PARIBAS

Nr rachunku

75 1600 1013 1849 4935 4000 0001

Telefony kontaktowe

605 252 270

Fax

12 428 61 11

Strona internetowa

www.bratslonce.pl

O Organizacji

O nas

Misją Fundacji Brat Słońce jest promowanie i wspieranie inicjatyw podejmowanych przez braci franciszkanów krakowskiej Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię.

Fundacja realizuje swoją misję poprzez:


 • angażowanie młodych w wolontariat;
 • renowację zabytków;
 • odbudowę i opiekę nad miejscami pamięci na dawnych Kresach Wschodnich;
 • prowadzenie psychoterapii i profilaktyki uzależnień oraz wsparcie osób w kryzysie;
 • wspieranie świetlic dla dzieci i młodzieży;
 • prowadzenie działań edukacyjnych poprzez szkolenia i warsztaty;
 • wspieranie dzieł misyjnych;
 • działania charytatywne;
 • organizowanie Dnia św. Franciszka w Krakowie.

Patronem Fundacji jest św. Franciszek z Asyżu, którego słowa: „Póki mamy czas, czyńmy dobro” są inspiracją dla naszych działań.
Brat Słońce

Przeszłość kształtuje przyszłość wolontariat

Naszym celem jest rozwijanie i pielęgnowanie wśród młodych ludzi pamięci o polskiej przeszłości. Szczególnie bliska naszym sercom jest historia Kresów Wschodnich. Budując wzajemne zaufanie wśród młodego pokolenia Ukraińców i Polaków „po obu stronach granicy”, chcemy aby tragiczna przeszłość tych terenów jak i narosłe stereotypy zostały przezwyciężone i zamieniły się na wspólne działanie w oparciu o ideały braterstwa i pokoju.

Brat Słońce

Od 2011 roku w ramach akcji „wolontariat dla Kresów” w Bołszowcach na Ukrainie, młodzi wolontariusze z różnych części Polski uczestniczą we Franciszkańskich Spotkaniach Młodych, porządkują polską kwaterę na miejscowym cmentarzu, gdzie pochowani są m.in. uczestnicy Powstania Listopadowego i Styczniowego. Biorą również udział w uroczystościach rocznicowych na cmentarzu wojennym w pobliskim Dytiatynie. Relacja z wyjazdów dostępne są na fanpage’u:  

https://www.facebook.com/WolontariatdlaKresow/

Fundacja pozyskuje ponadto środki na odbudowę zabytkowego Sanktuarium Matki Bożej Bołszowieckiej w Bołszowcach na Ukrainie, gdzie mieści się Centrum Pokoju i Pojednania.

Franciszkańskie zabytki

W październiku 2016 roku ruszyła kampania „Cuda pod dachem”, której celem jest zebranie środków potrzebnych na remont dachu klasztornego kompleksu w Chęcinach, w którym mieści się Ośrodek Leczenia Uzależnień.

Franciszkański klasztor w Chęcinach istnieje od 1368 r. W ciągu kolejnych wieków był kilka razy niszczony, a następnie odbudowywany. Na początku XIX wieku z postanowienia cara Aleksandra I w budynkach klasztornych urządzono więzienie, które istniało aż 110 lat. W dalszej kolejności powstała tam siedziba sądu grodzkiego i szkoła. Podczas II wojny światowej stacjonowały tam wojska niemieckie. Po wojnie w zabudowaniach klasztornych mieściły się: szkoła kamieniarska, zakłady mięsne, Spółdzielnia Pracy „Twórczość” i łaźnia miejska. W latach 70. powstał tam hotel z restauracją. Franciszkanie powrócili do klasztoru w roku 1991 i są tam do dziś prowadząc Ośrodek Leczenia Uzależnień San Damiano, świetlicę dla dzieci PADRE oraz poradnię rodzinną dla potrzebujących.

Brat Słońce

Kompleks klasztorny od dawna czekał na nowy dach. Od początku akcji „Cuda pod dachem” udało się zebrać środki finansowe na wymianę części dachu klasztoru i nad prezbiterium kościoła. Akcja „Cuda pod dachem” trwa nadal, ponieważ w planach są dalsze prace remontowe. Nowy dach stanowić będzie ochronę nie tylko dla zabytku, jakim jest franciszkański kompleks klasztorny, ale także dla podopiecznych Ośrodka, świetlicy i poradni.

Historię akcji „Cuda pod dachem” oraz aktualności śledzić można na stronie http://cudapoddachem.pl/ oraz na fanapage’u www.facebook.com/cudapoddachem

Ponadto współfinansujemy odbudowę i restaurację wielu innych obiektów zabytkowych zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju.

Szukając rozwiązań - poradnia

Fundacja prowadzi poradnictwo psychologiczne, psychoterapeutyczne i psychoterapię uzależnień oraz poradnictwo duszpasterskie.

Poradnictwo psychologiczne polega na szukaniu wyjścia z trudnych sytuacji życiowych za pomocą wiedzy psychologicznej. W czasie jednego lub kilku spotkań podejmuje się próby nazwania problemu i określenia sposobów jego rozwiązania.

Nasza pomoc skierowana jest m.in. do osób:
 • przeżywających kryzysy rozwojowe,
 • znajdujących się w żałobie,
 • mających trudności wychowawcze,
 • szukających wsparcia w chorobie,
 • stojących wobec poważnych decyzji.

Brat Słońce

Psychoterapia jest metodą leczenia poprzez dialog, której celem jest osiągnięcie zmian samopoczucia i zachowania osoby. Obejmuje ona dłuższy okres czasu, w którym diagnozuje się obszar problemowy i podejmuje pracę nad nim.

Nasza pomoc skierowana jest do osób indywidualnych jak i par (terapia małżeńska)::
 • odczuwających zaburzenia nastroju,
 • przeżywających trudności w relacjach,
 • niezadowolonych ze swego funkcjonowania,
 • zainteresowanych lepszym rozumieniem siebie,
 • potrzebujących wsparcia podczas długotrwałego leczenia farmakologicznego.
Poradnia świadczy swoje usługi odpłatnie, jak również nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, w zależności od sytuacji finansowej osób korzystających z poradnictwa.

Wielowymiarowa edukacja

Młodzi i dorośli, w tym wolontariusze, mają możliwość skorzystania z szerokiego wachlarza szkoleń, warsztatów i kursów organizowanych lub współorganizowanych przez Fundację.
Dotąd udało nam się współorganizować:
 • Warsztaty muzyki liturgicznej;
 • Kursy Alfa;
 • Kurs biblijny Szkoły Sług Ducha;
 • organizowane przy Bazylice Franciszkanów w Krakowie.

  oraz przeprowadzić:

 • Warsztaty dziennikarskie;
 • Szkolenie filmowe;
 • Kursy języka ukraińskiego;
 • Szkolenia dla wolontariuszy (coroczne, przygotowujące do pracy podczas akcji „Wolontariat dla Kresów”);
 • Warsztaty wyrobu świec dekoracyjnych.
 • Brat Słońce

Dobra kultura

Nasza Fundacja angażuje się także w promowanie pokoju i dobra poprzez wydarzenia kulturalne. Co roku organizujemy imprezę plenerową w Krakowie pn. „Dzień Świętego Franciszka”. W czasie tego pikniku odbywają się koncerty, prezentacje inicjatyw franciszkańskich, pokazy filmów, wystawy, warsztaty dla najmłodszych, kiermasze, degustacje. Piknik corocznie ma inny temat przewodni, jak np. Dzień Afrykański, Dzień Peruwiański, Dzień Kresowy.

Brat Słońce

W okresie Adwentu nasi wolontariusze i współpracujące z nami krakowskie szkoły corocznie przygotowują paczuszki z tradycyjnym siankiem wigilijnym i opisem tej zanikającej tradycji. Następnie rozprowadzamy je przy Bazylice franciszkanów w Krakowie.

Zapraszamy do bliższego zapoznania się z działaniami naszej Fundacji na stronach: www.bratslonce.pl lub www.facebook.com/FundacjaBratSlonce. Można odwiedzić nas osobiście w biurze przy ul. Żółkiewskiego 14 w Krakowie lub porozmawiać z nami telefonicznie 12 12 423 18 98 lub 605 252 270. Chętnie porozmawiamy i odpowiemy na pytania. Zachęcamy do współpracy poprzez uczestnictwo w inicjatywach przez nas organizowanych, wolontariat, sponsoring, partnerstwo, materialne i finansowe wspieranie naszych działań.

„Materiał promocyjny został sfinansowany/współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.”
Zachęcamy do korzystania z naszych usług. Form współpracy jest wiele: uczestnictwo w inicjatywach przez nas organizowanych, wolontariat, sponsoring, partnerstwo. Jak powiedział nasz patron – św. Franciszek z Asyżu: „Póki mamy czas, czyńmy dobro”.
„Materiał promocyjny został sfinansowany/współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.”

wspierane OPP

zostaw nam wiadomośćenvelope

Skontaktuj się z nami

Chcesz uzyskać dostęp do panelu OPP lub masz jakieś pytanie?

Napisz do nas a prześlemy ci dane dostępowe oraz odpowiemy na twoje pytania.

captcha
Przeładuj

infonetax sp. z o.o.

ul. karola olszewskiego 6

25-663 kielce

nip: 6572736550

41 344 52 24

zapraszamy do kontaktu

www.infonetax.pl

odwiedź stronę internetową

dołącz do nas

facebookyoutube
nasi partnerzy
fpddoradcapodatkowy